رد کردن لینک ها

هیات مدیره :

آقای محمد نوخنجی    دبیروعضو هیات مدیره  : ۰۹۱۲۱۳۳۵۰۸۰

آقای محمدعلی پردلی مسئول امورمالی وعضو هیات مدیره  : ۰۹۱۹۴۴۴۲۰۹۶

کمیته ها:

آقای محمد محسن گلدانی مسئول کمیته دانشجویی .جوانان وگردشگری : ۰۹۱۲۲۲۳۷۲۹۰

مدیر سایت :

آقای پرهام لطفی       :۰۹۱۲۳۸۷۵۵۲۹

طراحی سایت:

آقای دانیال تیمورپور     :۰۹۱۹۰۰۷۷۸۵۵

آقای حسام نصراللهی :۰۹۱۲۵۵۳۱۷۳۸[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

بازگشت به بالای صفحه