رد کردن لینک ها

راه های ارتباط با ما

آقای محمد نوخنجی دبیر وعضو هیات مدیره انجمن : ۰۹۱۲۱۳۳۵۰۸۰
آقای محمد محسن گلدانی مسئول کمیته دانشجویی .جوانان وگردشگری : ۰۹۱۲۲۲۳۷۲۹۰
آقای محمدعلی پردلی عضو هیات مدیره ومسئول امور مالی انجمن : ۰۹۱۲۲۲۳۷۲۹۰
مکاتبه با انجمن : Birgand-ngo@gmail.com
آقای دانیال تیمورپور مدیر سایت : ۰۹۱۹۰۰۷۷۸۵۵

بازگشت به بالای صفحه