رد کردن لینک ها

راه های ارتباط با ما

آدرس دفترموقت انجمن : تهران-خیابان انقلاب -چهارراه کالج(تقاطع حافظ وانقلاب)- کوچه  البرز۲ -پلاک ۲ طبقه  ۳-واحد ۷-

دفتروکالت حسن لطفی وهمکاران

تلفکس : ۶۶۹۷۱۹۶۷ تماس فقط روزهای زوج : ۱۸الی ۲۰

تماس بامدیرسایت: آقای مهندس لطفی ۰۹۳۶۳۸۷۵۵۲۹

پست الکترونیک انجمن ومدیرسایت: info@birjand-ngo.ir

مکاتبات با انجمن و ارسال مرسولات خود را به جز به آدرس دفترموقت انجمن به آدرس زیر هم میتوانیدانجام دهید:

تهران -صندوق پستی : ۱۵۴۸-۱۵۸۱۵ آقای حسن لطفی

بازگشت به بالای صفحه