بیرجند

پیام تسلیت هیات مدیره انجمن به مناسبت درگذشت شادروان ابوالقاسم مقرنسی

پیام تسلیت هیات مدیره انجمن به مناسبت درگذشت شادروان ابوالقاسم مقرنسی

اوست که میماند

 

درگذشت آقای ابوالقاسم مقرنسی معلم وخدمتگذار ورزش شهربیرجندرابه عموم همشهریان به ویژه خاندان مقرنسی،جباری،انصافی،عمید،قاسم زاده وسروری و عموم ورزشکاران و ورزش دوستان تسلیت میگوییم.ازتمام همشهریان دعوت میشوددرمجلس ختم آن مرحوم که روزجمعه مورخ 30 تیر1396 ازساعت 10:30 تا11:30 صبح درحسینیه ابوالفضلی بیرجندبرگزارمیگردد،شرکت کنندوتسلی دل بازماندگان وجامعه داغدارورزش استان باشند.

                       

 

                                                                هیات مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران
تعداد بازدید : 652
زمان انتشار : 1397/02/27Power by : RAAKCMS