بیرجند

پیام تسلیت هیات مدیره انجمن به خاندان محترم مقرنسی،جباری،انصافی،عمید،قاسم زاده،سروری و جامعه ورزش استان به مناسبت درگذشت شادروان ابوالقاسم مقرنسی

پیام تسلیت هیات مدیره انجمن به خاندان محترم مقرنسی،جباری،انصافی،عمید،قاسم زاده،سروری و جامعه ورزش استان به مناسبت درگذشت شادروان ابوالقاسم مقرنسی

اوست که میماند

 

درگذشت آقای ابوالقاسم مقرنسی معلم وخدمتگذارورزش شهربیرجندرابه عموم همشهریان به ویژه خاندان مقرنسی،جباری،انصافی،عمید،قاسم زاده وسروری وهمه ورزشکاران وورزشدوستان استان تسلیت میگوییم.ازتمام هشهریان دعوت میشوددرمجلس ختم آن مرحوم که فرداجمعه مورخ 30 تیر1396 ازساعت 10:30 تا11:30 صبح درحسینیه ابوالفضلی بیرجندبرگزارمیگرددشرکت کنندوتسلی دل بازماندگان وجامعه داغدارورزش استان باشند.

                       

 

                                                هیات مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران
تعداد بازدید : 324
زمان انتشار : 1397/02/27Power by : RAAKCMS