رد کردن لینک ها

گزارش فعالیتهای ۲۵ساله انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

با توجه بدرخواست تعدادی ازاعضای گروه وهم چنین آگاهی بیشتر همشهریان عزیز برآن شدم تا خلاصه ای از اهم فعالیتهای انجمن را به استحضار برسانم. ابتدا جا دارد یاد ی بکنم از کسانیکه در انجمن چه بعنوان مسئول وچه بعنوان حامی تلاش صادقانه داشته ودر جهت استمرار فعالیت انجمن سهم بسزائی داشته اند که متاسفانه بعضی از این عزیزان بدیار حق شتافته اند که برایشان آرزوی علو درجات را دارم.شادروان پروفسور گنجی .دکتر علوی.هوشنگ مهرور.دکتر فاروق فرقانی.ودیگر عزیزانی که بدلایل مختلف از جمله مهاجرت ویا مشغولیا ت کاری از مسئولیت انجمن موقت کنار رفته اندویا خارج از کشورند ولی حمایتهای آنها تداوم دارداز جمله آقایان حسن لطفی. محمد علی تخم پاش.محمود سلطانی نیا.حسن سلطانی نیا.محمد رحیم قهستانی .علی موهبتی.دکتر بهنیا وسایر عزیزانی که ازقلم انداخته ام .ارزوی عمر پربرکت برای همه عزیزان دارم.
قبل از نگارش گزارش لازم میدانم به دوماده از اساسنامه انجمن آشاره کنم تا عزیزان توجه ویژه داشته باشند
ماده۲ اساسنامه::کلیه فعالیتهای این انجمن خیریه غیر سیاسی بوده ودقیقا طبق اساسنامه فعالیت خواهد نمود
ماده ۴ اساسنامه:::کلیه اعضای آن الزام خود را به قوانین ومقررات داخلی انجمن اعلام میدارند وحق فعالیت سیاسی یا وابستگی وارتباط با احزاب وگروههای سیاسی تحت نام انجمن نخواهند داشت.
ماده ۵٫تبصره:::این انجمن در سال ۱۳۷۰ با نام (((انجمن قهستانیهای مقیم تهران)))آغاز بکار کرده است.
ماده ۸ اساسنامه:::انجمن با تاکید بر اهداف اسلامی.فرهنگی.اجتماعی در خدماتی شامل موارد ذیلاقدام مینماید
—مطالعات وبررسیهای موردنیازتوسط نیروی متخصص وکارشناس جهت توسعه اجتماعی وبهبود زندگی مردم منطقه وکمک به اشتغال بیکاران
—اقدام وکمک به شناسائی استعدادهای منطقه به منظور هدایت امکانات بالقوه ملی واستانی به ایجاد زمینه های مناسب در جهت توسعه وتاسیس مراکز فرهنگی-ورزشی وآموزشی وبهداشتی منطقه وکمک بلاعوض به تکمیل مراکز مذکور
—-ارائه خدمات حقوقی ودرمانی به اعضاء ومردم منطقه بطور رایگان
—–تجلیل وبزرگداشت چهره های شاخص فرهنگی وآموزشی منطقه وچاپ ونشرآثار ایشان وکمک به شکوفائی وارتقاء علمی واستعداد های درخشان منطقه از طریق پرداخت کمکهای بلاعوض ویا قرض الحسنه
—-تکیه وتاکید بر اشتراکات فرهنگی.مذهبی وتاریخی منطقه در جهت ایجاد تحکیم ووفاق اجتماعی ووحدت ملی.
—–ایجاد نظام اطلاع رسانی از طریق کلیه وسایل ارتباط جمعی وانتشارات به منظور اهداف انجمن
البته براساس تصنیم مجمع عمومی در سال ۸۸ تصویب گردید انجمن بصورت هیئت امنائی اداره خواهد شد که متاسفانه تا کنون موفق به ثبت این مصوبه نشده ایم.

انگار همین دیروز بود نه بیست واندی سال پیش که حاج علی اقای موهبتی از مکه برگشته بودند ودر مهمانی ولیمه ایشان عده کثیری از منطقه جنوب خراسان(بیرجند.قاینات.نهبندان….) آمده بودند.یکی از ریش سفیدان از حاضرین خواست موقتا سه نفر را تعیین کنند تا در مواقع لازم امکان گردهمائی دوباره چنین جمعیت فراگیری باشد.
این مسئولیت به عهده آقایان دکتر محمد رضا بهنیا. حاج علی موهبتی وحسن لطفی گذاشته شد آنها هم از همه مناطق افرادی را دعوت واساسنامه ای که تهیه شده بود مورد تصویب قرار گرفت وچهارچوب کار شد.
البته ناگفته نماند که انجمن بیرجندیهای مقیم تهران در سالهای دور وقبل از انقلاب دودفعه اجرائی ولی بدلایل نا معلوم تداوم پیدا نکرده است.
عمده هدف ابتدائی انجمن کمک به توسعه پایدار منطقه ومحرومیت زدائی فرهنگی واجتماعی بود وقدم اول تلاش برای تشکیل استان خراسان جنوبی تعیین گردید به همین دلیل تا سال ۱۳۷۵ بنام انجمن قهستانیهای مقیم مرکز واز این سال به بعد با تشکیل شهرستانهای قاین ونهبندان وخوسف ودرمیان وجداشدن جغرافیائی این شهرستانها از بیرجند چون اکثر حاضرین در جلسات همه بیرجندی بودند انجمن با نام انجمن خیریه بیرجندیهای مقیم تهران به خدمتگذاری مردم منطقه ادامه داد وبعدا با همین نام به ثبت رسید لازم هست بدانید که فصل نامه ای بنام فصل نامه قهستان تا مدت ها بعد بعنوان ارگان انجمن منتشر میشد که ۱۲ شماره منتشر وبعد بدلیل مشکلات متعدد انتشار آن متوقف گردید.
برای جلوگیری از اطاله کلام به رئوس برنامه های اجرائی انجمن اشاره میکنم.
تهیه طرح توجیهی تقسیم استان خراسان وپیگیری موضوع در مراجع ذیصلاح تا حصول نتیجه متاسفانه از توضیحات بیشتر معذورم شاید در سالهای آینده شرایط مناسب برای بیان همه جزئیات رقم بخورد ولی کارگروه توانمندی تشکیل که بدور از تبلیغات وحاشیه این موضوع را پیش برد بعنوان نمونه قبل از مطرح شدن موضوع تقسیم استان در مجلس انجمن سالنامه ای تهیه که در صفحه اول آن نقشه تقسیم استان بود واستان خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند در نقشه مشخص شده بود ودر کارتابل نمایندگان گذاشته شده بود وهمین مسئله داد خیلی از نمایندگان استان خراسان بزرگ را درآورد که ایهالناس انجمن بیرجندیها قبل از ما استان خراسان را تقسیم کرده وما بی خبریم .حال گزارش کامل وهزینه های انجام گرفته بماند وماهم بهیچ عنوان تصمیم به تبیغات نداشتیم.خود حقیر بعنوان نماینده انجمن در بحران کار چندین دفعه مجبور شدم به بیرجند بروم.تنها انتظار ما این بود که بعد از اتمام کار کسانی که در جریان بودند برای کلاس جاکردن اسمی هم از انجمن میبردند.

تجلیل از خدمتگذاران فرهنگی واجتماعی منطقه در زمان حیات ایشان وحتی بزرگداشت مفاخر علمی منطقه که برحمت ایزدی پیوسته بودندبرگزار گردید از جمله اساتید.
پروفسور محمد حسن گنجی
دکتر محمد اسماعیل رضوانی
دکتر جمال رضائی
دکتر غلامحسین شکوهی
وخدمتگذاران:::::::::::::::
دکتر محمود رفیعی
دکترغضنفر فروزانفر
محمد ابراهیم صفوی
معاضدی
مهندس رضائی بابادی(اولین استاندار خراسان جنوبی)
همایون نخعی نژاد(شهرداراسبق بیرجند)
دکتر فاروق فرقانی
دکتر سیدعبدالله علوی
تیمورپناه(مربی اسبق بکس بیرجند)
محد مهرور( رئیس اسبق تربیت بدنی بیرجند)

:::::پیگیری پروژه های عمرانی جنوب خراسان وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی از قبیل
—پروژه بیمارستان ۲۲۴ تختخوابی بیرجند.ایجاد ساختمان اورژانس ودستگاه ام آر آی
—-طرح توسعه فرودگاه بیرجند.مرکز زلزله نگاری.شرکت فعال درستاد پشتیبانی زلزله زدگان
—ساخت دوباب حمام.کمک به ساخت خانه فرزندان امام علی بیرجند وعضویت در هیئت امناء آن وجمع آوری کمکهای مردمی جهت تداوم آن( بعنوان نمونه کمک اعضائ در سال ۹۲ حدود ۶۰ میلیون تومان بوده است)
—برگزاری یکصدمین سال تاسیس مدرسه شوکتیه با حمایت وزارت آموزش وپرورش
—-جلب حمایت خیرین غیر بیرجندی از قبیل خانم دکتر بدرالزمان قریب برای تامین هزینه ساخت مدرسه راهنمائی بنام ایشان در سجاد شهر بیرجند
—-دبیرستان شبانه روزی میرمنیر قریب بین آسیابان ودرخش
—سالن چند منظوره شکوه عظما قریب
—–تامین اعتبار ساخت مدرسه دیگری بنام دکتر بدرالزمان قریب در بیرجند که تامین اعتبار آن سال قبل انجام گرفته
-کمک مستقیم یا غیرمستقیم به موسسات خیریه در بیرجند نظیرمعلولین حضرت علی اکبر.موسسات توزیع غذا..گلریزان برای ایتام… کمک به نیازمندان از طریق هلال احمر.کمک به نیازمندان از طریق انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش.کمک به نیازمندان از طریق نماینده انجمن جناب مهدی آقای افتخاری.کمک مستمر اعضا به بیمارستان مداوای سرطان وخانه فرزندان امام علی
جمع آوری کتابخانه های اهدائی وارسال آن به کتابخانه های بیرجند ودانشگاه بیرجند
-— جمع آوری کمکهای نقدی وجنسی وپوشاک وارسال آنها به بیرجند وتوزیع آنها در بیرجند وروستاها که معومولا دوبار درسال انجام میشود وجادارد از آقاین بی خویش وجناب آقای علی میکانیکی که زحمت توزیع آنرا به عهده دارند تشکر وقدردانی کنم
—کمک جهت تعویض کلیه بیماران کلیوی همشهری در دومرحله
—کمک به مداوا وپیوند مغز استخوان بیمار سرطانی در دومرحله
—کمک به کاریابی واشتغال همشهریان مقیم تهران
—-تلاش جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه .شرکت پویش بیرجند در انجمن پایه گذاری شد وامیدواریم علیرغم نا مهربانیها به نتایج خوبی منجرشود
—-پاسخگوئی به همشهریان مقیم وغیر مقیم بصورت مستمر وکمک جهت رفع مشکل آنها
—انجمن تشکیلاتی غیر سیاسی وغیر انتفاعی وصرفا خدمتگذار مردم است وهمیشه با نمایندگان محترم مردم بیرجند وحتی منطقه در مجلس شورای اسلامی.استانداران وفرمانداران ومدیران دولتی وخصوصی منطقه رابطه تنگاتنگ داشته است .اعضای انجمن همیشه از شنیدن گزارش مدیران دولتی منطقه خرسند میشوند.
—— از بدو تاسیس انجمن اعتقاد داشته که فعالیت پویا واثرگذار مستلزم این است که محل ومجموعه ومرکز مشخصی بنام بیرجندیها از ضروریات بوده وهست تا بتوان تمامی همشهریان بیرجندی مقیم تهران ویا حتی هم استانیهای مقیم تهران را که در شرایط فعلی تحت نام وانجمن های مختلف فعالیت میکنند تحت لوای واحد درآورد که از انجمن قوی ویکپارچه حرکتهای بزرگ ساخته است که به امید خدا خبر های خوشی در راه است وامید داریم به کمک همه همشهریان مجموعه فرهنگی مذهبی وخدماتی بیرجندیهای مقیم تهران راه اندازی شود
—هدف هیئت مدیره انجمن جلب رضایت حق تعالی بوده وهست وآنتظار ما جلب کمکهای مادی ومعنوی همشهریان مقیم تهران
میباشد تا بتوانیم برای توسعه استان قدمهای مثبت وسازنده ای برداریم .لازمه آن حضور مستمر واٍثر گذار اعضا وتشکیل کارگروههای تخصصی وایجاد اتاق فکر بعنوان بازوهای کمکی مسئولین منطقه بدور از خط وخط بازی وسیاسی کاری.میباشد
همیشه شعار انجمن بوده وهست.که….دست همه مدیران ومسئولین دولتی وشخصیتهای حقیقی وحقوقی ومدیران بخش خصوصی که در منطقه محروم خراسان جنوبی صادقانه وبی ریا بانی حرکت مثبت ویا خدمات ارزشمند ی باشند وچه مستقیم ویا غیر مستقیم باری از روی دوش این مردم صبور بردارند میبوسیم وخود را مدیون آنها میدانیم.

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه