رد کردن لینک ها

پیام تسلیت انجمن بیاد شادروان دکتر حسن لطفی

هوالباقی
ازشمار دوچشم یک تن کم
واز شمار خرد هزاران بیش
با نهایت تاسف وتاثر وقلبی مملو از اندوه
فقدان یکی دیگر از یاران صدیق وپر تلاش وخدوم ودلسوز ، عضوهیئت مدیره ونایب رئیس انجمن بیرجندیهای مقیم تهران شادروان دکتر حسن لطفی را به اطلاع میرساند.انجمن طی سالهای اخیر جمعی از عزیزانی را ازدست داده است که جایگزینی ندارند .بعد از فقدان بزرگانی چون دکتر سید عبدالله علوی ودکتر فاروق فرقانی .مرحوم هوشنگ مهرور مصیبت اخیر درگذشت یار وهمراهی چون مرحوم دکتر لطفی که از موسسین ومدیران اصلی انجمن که طی بیست وپنج سال از هیچ کمک مادی ومعنوی درجهت پیشبرد اهداف انجمن وتوسعه بیرجند ومنطقه وکمک به نیازمندان ومحروماند دریغ نکرد بسیار سخت وناباورانه است.
شادروان دکتر لطفی شب گذشته در کشور کانادا چشم از جهان فروبست وبدیار باقی شتافت.
هیئت مدیره انجمن فقدان این یار وهمراه را خدمت همسر گرامیشان سرکار خانم دکتر قندهاری وفرزندان عزبز شان وخاندان محترم لطفی وقندهاری وفرزین وخیریه وذوالفقاری وتمامی وابستگان وبه تمامی همشهریان واعضای محترم انجمن بیرجندیهای مقیم تهران صمیمانه تسلیت عرض نموده واز خداوند منان برای این عزیز سفر کرده آمرزش وعلو درجات وبرای تمامی بازماندگان صبر وشکیبائی مسئلت مینماید
روحش شاد ویاد وخاطره اش گرامی
هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه