رد کردن لینک ها

بیاد شادروان دکتر حسن لطفی

عضوونایب رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه بیرجندیهای مقیم تهران
هوالباقی
من درد فراق دیده بودم
افسانه غم شنیده بودم
اما غم تو چه جانگداز است
دردیست که قصه اش دراز است

هفته پیش بود که باخبر شدم آقای لطفی در کانادا در بیمارستان بستری میباشد .وشرایط مطلوب نیست .منکه آقاپرهام را در نمایشگاه کتاب تهران دیدم وحال پدر را پرسیدم چیزی نگفت .مدتی شده دربیرجند بسر میبرم به هرکی زنگ میزنم جواب نمیده بد جوری دلهره دارم
سراغ آقای فرزین میروم متاسفانه خبر واقعیت دارد .با پرهام که به کانادا رفته تماس میگیرم جواب نمیده دلواپسی کلافه ام کرده.قرار بود مراسم سفره بنفش را در تیرماه مجدد برگزار کنیم با هیئت مدیره هماهنگ میکنم وبخاطر شرایط آقای لطفی مراسم را کنسل میکنیم.غروب جمعه مثل همیشه دلگیر وسنگینه ولی این جمعه از هرجمعه ای دلگیرتره چقدرزمان دیر میگذرد.تلفنم زنگ میخورد مهندس پرهام لطفی از کانادا وصدای بغض آلود. زیرپایم خالی میشود تا میخوام حال پدر را بپرسم گریه امانش نمیدهد مکالمه خیلی کوتاهه .پدر دیشب فوت کرد…مدت مدیدی دونفر بدون صحبت فقط گریه میکنیم وتنها جمله ای که میگوید .محل دفن کاناداست وتلفن قطع میشه
درگذشت شادروان دکتر لطفی چنان سنگین است که بدشواری به باور می نشیند.درحالیکه درتنهایی خودم اشک میریزم حدود۳۰سال تلاش دلسوزانه اورا در انجمن بیرجندیها مرور میکنم گویی به تماشای یک فیلم سینمایی نشسته ام…
نقش پررنگ واثر گذار مرحوم لطفی درشکل گیری و برپایی وراه اندازی انجمن بیرجندیها برکسی پوشیده نیست..دریک جمع حدود ۵۰ نفره از همشهریان در سال۱۳۷۱ جرقه اولیه زده میشود ومرحوم لطفی وآقای علیرضا صالح پور مامور تهیه اساسنامه میشوند وطی چند ماه اساسنامه انجمن تهیه ودر دومین جلسه بتصویب میرسد ودر بهار ۱۳۷۲هیئت مدیره انجمن انتخاب میشود
آقایان دکتر فرقانی.دکتر بهنیا.مهندس تخم پاش.فریدون موسوی.دکتر لطفی.هوشنگ مهرور
این هیئت مدیره چند ویژگی خاص داشت که میتوانست یک انجمن نوپا را به انجمنی پویا وفراگیر تبدیل کند
الف. حضور سه یار دبستانی با توانمندیهای مثال زدنی( فاروق فرقانی.هوشنگ مهرور.حسن لطفی)
ب. حضور مهندس تخم پاش بعنوان مدیر عامل که با حمایتهای مالی خودش استمرار انجمن را تضمین میکرد
پس از این انتخابات جلسات انجمن بصورت ماهیانه برگزار میشد وهرجلسه اعضای جدیدی به انجمن می پیوستند
وانجمن دربین همشهریان مقیم تهران وحتی بیرجند جایگاه ویژ ه ای پیدا کرده بود بخصوص که کمک به توسعه استان ومحرومیت زدایی بعنوان اهداف اصلی تعریف شده بود.
درانتخابات بهمن۷۳ آقای دکتر بهنیا کناره گیری وآقایان مهندس محمود تیمورپورومحمدنوخنجی به جمع حاضر اضافه میشود وبه نوعی هیئت مدیره تقویت میشود
از این تاریخ به بعد دفتر آقای مهندس تیمورپور درخیابان کریمخان بعنوان دفتر موقت مورد استفاده قرار میگیرد.و
انتشار فصل نامه قهستان بعنوان نشریه رسمی انجمن با سردبیری مرحوم لطفی وصفحه بندی وچاپ آقای مهندس تیمورپور وویراستاری وتهیه مطالب توسط مرحوم هوشنگ مهرور متولد وتاسال۸۶حدود۲۰ شماره از این نشریه منتشرمیگردد که در معرفی وتشویق مدیران توانمند وبه چالش کشیدن مشکلات منطقه وپیگیری پروژه های عمرانی نقش بسیار اثر گذاری داشت بخصوص اینکه از سال۷۴آقای محمود سلطانی نیا بعنوان مسئول کمیته عمرانی انجمن در پیگیری وتسریع در اجرای پروژه های عمرانی بسیار تاثیر گذار بود
سال ۷۶ با درگذشت دکتر فاروق فرقانی دبیر فقید انجمن ضربه جبران ناپذیری به هیئت مدیره واردگردید.بخصوص که درسال۸۰ آقای مهندس تخم پاش بدلیل مشغله کاری از مدیرعاملی انجمن کناره گیری کرد.
درسال۸۱ هیئت مدیره موفق گردید مرحوم دکتر سید عبدالله علوی را بعنوان مدیر عامل جدید انجمن انتخاب کند
در قضیه تقسیم استان خراسان بزرگ وتشکیل استان خراسان جنوبی نقش انجمن بسیار پررنگ بود هرچند انجمن بدنبال تبلیغات ومطرح شدن نبود ولی در تهیه طرحهای توجیهی با هزینه های مالی زیاد وتهیه سالنامه همراه نقشه تقسیم استان خراسان بزرگ قبل از تصمیم مجلس وتوزیع آن دربین نمایندگان نقش اثرگذار وارزنده ای ایفا نمود
در امر تلاش انجمن برای تشکیل استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نقش مرحوم لطفی برکسی پوشیده نیست
درسال۸۶ درگذشت شادروان دکتر سید عبدالله علوی مدیر عامل فقید انجمن مصیبت بزرگی برای انجمن بود ..متاسفانه ایده های بزرگ مرحوم دکتر علوی برای انجمن فرصت شکوفا شدن پیدا نکرد….آقای دکتر سید مهدی حسینی بعنوان مدیر عامل جدید انجمن منصوب شدند وانجمن تلاش میکرد تا جایگاه قبلی خود را پیداکند که مهاجرت آقای محمود سلطانی نیا به کانادا .

ومصیبت بزرگ شهریور۸۸ عروج شادروان هوشنگ مهرور که دربین همشهریان مقیم تهران از موقعیت ویژه ای برخوردار بود انجمن را با مشکلات زیادی روبرو کرد بطوریکه تمام این مصائب وشرایط اقتصادی باعث گردیدجلسات انجمن از ۱۲جلسه درسال به شش جلسه درسال کاهش پیدا کند
دوسال بعد شادروان دکتر حسن لطفی به کانادا مهاجرت کرد وهییت مدیره درنبود یاران اثرگذارش با چالشهای زیادی روبروشد هرچند مرحوم لطفی علیرغم مهاجرت کمافی السابق دفتر ش را در اختیار انجمن قرار داده بود وحمایت مادی ومعنوی ایشان ادامه داشت
از جمله فعالیتها وتلاش های چشم گیر مرحوم دکتر لطفی در طول۲۷سال همکاری در هیئت مدیره انجمن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد-
-تلاش جهت شکل گیری وراه اندازی انجمن و تهیه اساسنامه انجمن وبه ثبت رساندن آن درسال۱۳۸۱
-همکاری مستمر در انتشار فصل نامه انجمن
-از سال۱۳۸۱دفتر ایشان در خیابان انقلاب چهارراه کالج در اختیار انجمن وهیئت مدیره میباشد
-پیگیری پروژه های عمرانی جنوب خراسان وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی ازقبیل
-پروژه بیمارستان ۲۲۴ تختخوابی بیرجند.ایجاد ساختمان اورژانس ودستگاه ام آر ای
-طرح توسعه فرودگاه بیرجند،مرکز زلزله نگاری.
-شرکت فعال در ستاد پشتیبانی زلزله زدگان
-ساخت دوباب حمام در منطقه زیرکوه
-کمک به ساخت خانه فرزندان امام علی(ع) بیرجندوعضویت انجمن در هیئت امناء آن وحضور مرحوم لطفی بعنوان عضو حقوقی وجمع آوری کمکهای مردمی جهت تداوم آن
 -برگزاری یکصدمین سال تاسیس مدرسه شوکتیه با حمایت وزارت آموزش وپرورش
-جلب حمایت خیرین غیر بیرجندی از قبیل خانم دکتر بدرالزمان قریب برای تامین هزینه ساخت مدرسه راهنمائی بنام خواهر ایشان در سجاد شهر بیرجند که هم اکنون دبیرستان فخرالزمان قریب نام دارد.
-دبیرستان شبانه روزی میرمنیر قریب بین آسیابان ودرخشسالن چند منظوره شکوه عظما قریب
-تامین اعتبار ساخت مدرسه دیگری بنام دکتر بدرالزمان قریب در بیرجند
-کمک مستقیم یا غیرمستقیم به موسسات خیریه

اینک شادروان لطفی از بین ما رخت بربست وبدیار باقی شتافت وبا رفتنش نه تنها خانواده ودوستانش را دراندوهی عمیق فرو برد بلکه هیئت مدیره وانجمن بیرجندیهای مقیم تهران را از یار وهمراه وپشتیبانی موثر محروم کرد
واژه ها به یاری ذهن نمی آید .آنگاه که حجم اندوه راه نفس را میبندد راهی نیست جز راضی بودن به رضای خداوند
وابراز همدردی با همسر گرامیشان سرکار خانم دکتر فیروزه قندهاری وفرزندان عزیزش پرهام وپارسا وزوفا لطفی وعرض تسلیت به خاندان محترم لطفی وقندهاری.فرزین.فاطمی ..خیریه .ذوالفقاری.رفیعی وتمامی همشهریان بیرجندی واعضای محترم انجمن بیرجندیهای مقیم تهران وآرزوی صبر وشکیبائی برای تمامی بازماندگان
وآرزوی رحمت بی کران الهی برای شادروان دکتر حسن لطفی
به امید آنکه روح آن مهربان سفر کرده آسوده از همه رنجهای بی شمار دنیا درحریم امن الهی آرام گیرد
هرگزنمیردآنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است برجریده عالم دوام ما
روحش شاد ویاد وخاطره اش ماندگار

نوخنجی.دبیر انجمن بیرجندیهای مقیم تهران

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه